Школата по шиене излиза в лятна ваканция

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! Школата по шиене излиза в лятна ваканция и няма да се провеждат уроци през летния период. Заповядайте отново през месец септември за нови умения, знания и проекти, като

Запишите вашего ребенка на занятия!

ЗАПИСАТЬСЯ